Những thói quen kì quặc chứng bỏ bạn có bộ não của một thiên tài

Những thói quen kì quặc chứng bỏ bạn có bộ não của một thiên tài

Dưới đây là những yếu tố và hành động tưởng chừng hết sức đời thường, song lại có giả định cho rằng chúng có tác động không ít tới “độ thông minh” của mỗi người.
Hạnh Nguyên
Scroll to top
X Đóng