Hình ảnh đầu tiên thấy được trong bức tranh sẽ tiết lộ ưu điểm của bạn

Hình ảnh đầu tiên thấy được trong bức tranh sẽ tiết lộ ưu điểm của bạn

Dù bị chê bai bất tài vô dụng, thì sâu bên trong mỗi người vẫn luôn tồn tại ưu điểm đặc biệt riêng, chỉ là họ chưa gặp đúng hoàn cảnh thuận lợi để bộc lộ tài năng mà thôi.
Nguyễn Vi
Scroll to top
X Đóng