Đến một ngày bạn sẽ hiểu, hiền lành còn khó hơn nhiều so với thông minh

Đến một ngày bạn sẽ hiểu, hiền lành còn khó hơn nhiều so với thông minh

Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, ai cũng đôi ba lần gặp phải những khó khăn, trắc ẩn trên đường đời. Tuy nhiên, cách mà chúng ta nhìn nhận cuộc sống có thể giúp bản thân đi qua những khó khăn...
Uyên Phương
Scroll to top