Cô gái đi xuất khẩu lao động ở Nhật tâm sự chua xót về cuộc sống nơi đất khách quê người

Cô gái đi xuất khẩu lao động ở Nhật tâm sự chua xót về cuộc sống nơi đất khách quê người

Cuộc sống nơi đất khách quê người chưa bao giờ là dễ dàng. Để có tiền gửi về cho gia đình, họ phải đánh đổi rất nhiều thứ, đó là sức khỏe, thời gian, rất nhiều công sức, tiền bạc và cả tuổi trẻ nữa.
Nguyên
Scroll to top