• Thảo Nguyên
    Con gái mà, thấy trai đẹp là ngắm nhưng với tư tưởng của con gái hiện đại thì điển trai hay 6 múi cũng chỉ để ngắm mà thôi, còn lấy thì phải lấy người có ô tô, có sự nghiệp đàng hoàng, chứ mấy cái múi đó có mài ra ăn được không?
Scroll to top