12/09/2014 01:43
Tranh vui: Việc con gái làm khiến con trai "ức chế" mà không làm gì được

Tranh vui: Việc con gái làm khiến con trai "ức chế" mà không làm gì được

Việc con gái động tý là lôi chuyện cũ ra nhắc lại, sẽ khiến con trai khó chịu, thậm chí không chịu nổi...
vui quá vại vui quá vại
Scroll to top
 Close