11/21/2014 00:11
Tranh vui: Nhận diện chàng trai thật lòng yêu bạn

Tranh vui: Nhận diện chàng trai thật lòng yêu bạn

Một chàng trai yêu bạn là dù bạn nổi giận, anh ấy cũng sẽ không bỏ rơi bạn, lặng im ở bên cạnh hoặc ôm bạn thật chặt cho đến khi bạn bình tĩnh lại.
Happy Happy
Scroll to top
 Close