Vì hạnh phúc chưa bao giờ tồn tại với em

Vì hạnh phúc chưa bao giờ tồn tại với em

Em bắt đầu tập quen dần với việc mình phải mạnh mẽ lên để bước tiếp khi không còn ai che chở sau lưng. Những buồn vui hằng ngày em đều trải lòng vào nhật ký, viết rồi lại đốt, đốt rồi lại viết, cứ như thế không biết bao lần.

Alex bé bỏng