10/13/2014 23:31
Bộ tranh vui: Những dấu hiệu của chàng trai tốt

Bộ tranh vui: Những dấu hiệu của chàng trai tốt

Một chàng trai tốt là khi sẵn sàng chở nàng bất cứ lúc nào, là biết nói “lời hay ý đẹp" khiến nàng thấy thấy... rung rinh.
vui quá vại vui quá vại
Scroll to top
 Close