10/15/2014 23:24
Bộ tranh vui: 12 câu không hỏi không phải là con gái khi yêu!

Bộ tranh vui: 12 câu không hỏi không phải là con gái khi yêu!

Các chàng khi yêu hẳn phải nghe 12 câu "kinh điển" này từ người ấy rồi phải không? Nhưng hãy nhớ, họ làm thế chỉ vì họ yêu bạn thôi đấy!
vui quá vại vui quá vại
Scroll to top
 Close