07/21/2014 11:37
[Funny] Yêu nhau, hãy tin tưởng nhau!

[Funny] Yêu nhau, hãy tin tưởng nhau!

Người thật lòng yêu bạn sẽ tự nói với bạn họ đang làm gì, ở đâu, với ai mà không cần bạn phải mất sức chất vấn, và ngược lại!
Sasa Sasa
Scroll to top
 Close