05/31/2014 16:11
Funny: Chuyện tình cảm động của chàng câm

Funny: Chuyện tình cảm động của chàng câm

Nếu như tình yêu chỉ dựa vào lời nói để thể hiện tình cảm, vậy thì người câm sẽ thiệt thòi biết bao....

Lý Lan
Scroll to top
X Đóng