05/15/2014 10:59
Khi Người Lớn Ăn Chanh ( Pucker Cover ) - Túm Túm Films

Khi Người Lớn Ăn Chanh ( Pucker Cover ) - Túm Túm Films

YAN MLOG - Lấy cảm xúc, biểu cảm của người lớn khi ăn chanh sẽ như thế nào?

Cris Nguyễn

Mlog.yan.vn Clip do nhóm Túm Túm Films thực hiện cover lại từ clip Pucker ( Khi các bé ăn chanh ). Lấy cảm xúc, biểu cảm của người lớn khi ăn chanh sẽ như thế nào? Clip được thực hiện 100% ăn chanh thật nên sẽ mang lại cho các bạn 1 cảm giác và hành động như: chát chúa, nuốt nước bọt, ê răng...v.v... Hy vọng sẽ được sự ủng hộ cả nhà để nhóm có thể làm các số Khi Người Lớn Ăn... tiếp theo. 

 

Từ khóa:  giải trí, ăn chanh, cover
Scroll to top
X Đóng