04/23/2014 16:50
Funny: Sự khác biệt giữa độc thân và đã có "gấu"

Funny: Sự khác biệt giữa độc thân và đã có "gấu"

Với những ai chưa yêu bao giờ, việc một người đau khổ vật vã vì tình yêu thật khó hiểu. Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ nhưng thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ :)

Lý Lan
Scroll to top
X Đóng