01/03/2014 00:52
Vlog Jvevermind: Thời đi học - họp phụ huynh

Vlog Jvevermind: Thời đi học - họp phụ huynh

Ai cũng có thời học sinh và chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác cực kì lo sợ khi nghe giáo viên thông báo...họp phụ huynh.

Việt Vlog
Chính bản thân bạn cũng thếAi cũng có thời học sinh và chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác cực kì lo sợ khi nghe giáo viên thông báo...họp phụ huynh.

Từ khóa:  Vlog, jvevermind, học sinh
Scroll to top
X Đóng