12/07/2013 23:52
Tự nhiên là mình, tự nhiên yêu

Tự nhiên là mình, tự nhiên yêu

Đoạn clip "Tự nhiên là mình, tự nhiên yêu" hy vọng sẽ giúp bạn hiểu thêm, gần gủi hơn về người LGBT trong xã hội.

Sas Ri
LGBT là từ viết tắt của người đồng tính nữ (Lesbian), người đồng tính nam (Gay), người song tính (Bisexual) và người chuyển giới (Transgender).
Đoạn clip "Tự nhiên là mình, tự nhiên yêu" hy vọng sẽ giúp bạn hiểu thêm, gần gủi hơn về người LGBT trong xã hội.

Kịch bản: Đan Thanh, Châu Loan
Thuyết minh: Minh Thảo, Hải Yến
Mỹ thuật: Nam Núm
Dựng phim: Trần Phương
Hỗ trợ: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM
Thực hiện: Trung tâm ICS © Tháng 12 năm 2013

Từ khóa:  đời sống, giới tình
Scroll to top
X Đóng