01/01/0001 00:00

01.01.0001
--no tags--
Video có thể bạn quan tâm
Món Ăn Của Ngôi Sao: Nghệ sĩ Minh Thuận (Tập 4 - Phần 1)
Nàng nói
Michelle Obama
Đệ nhất phu nhân Mỹ
Khi nghe bất cứ điều gì tiêu cực, tôi không quan tâm và mất năng lượng vào việc đó bởi vì tôi biết tôi là ai.
Nàng hỏi
Alô! Bestie nghe!
Nàng biết không cuộc sống là yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Bestie đã ở đây để quan tâm, chỉ còn đợi nàng chia sẻ thôi.
Gửi câu hỏi
Bestie đã nghe rồi, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi. Hãy đợi phản hồi từ Bestie nhé!
Scroll to top