01/01/0001 00:00

01.01.0001
--no tags--
Video có thể bạn quan tâm
Món ăn của ngôi sao: Hoàng Bách (Tập 18 - Phần 2)
Nàng nói
Diệu Nhi
Diễn viên
Không phải chỉ khi nào thành công thì mình mới cố gắng, mà phải luôn cố gắng kể từ khi mình chưa là gì.
Nàng hỏi
Nàng biết không cuộc sống là yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Bestie đã ở đây để quan tâm, chỉ còn đợi nàng chia sẻ thôi.
Gửi câu hỏi
Bestie đã nghe rồi, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi. Hãy đợi phản hồi từ Bestie nhé!
Scroll to top
 Close