12/29/2014 15:49
Cho đi là cách giao tiếp tốt nhất

Cho đi là cách giao tiếp tốt nhất

Clip vui

Cho đi rồi sẽ nhận lại. Cuộc sống luôn công bằng, hãy luôn chia sẻ những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người, để cuộc sống của bạn nhận lại được những điều tốt đẹp khác từ người khác.

Cho đi rồi sẽ nhận lại. Cuộc sống luôn công bằng, hãy luôn chia sẻ những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người, để cuộc sống của bạn nhận lại được những điều tốt đẹp khác từ người khác. 

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng