01/03/2014 00:52

Vlog Jvevermind: Thời đi học - họp phụ huynh

Việt Vlog

Ai cũng có thời học sinh và chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác cực kì lo sợ khi nghe giáo viên thông báo...họp phụ huynh.

Chính bản thân bạn cũng thếAi cũng có thời học sinh và chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác cực kì lo sợ khi nghe giáo viên thông báo...họp phụ huynh.

Từ khóa:  Vlog, jvevermind, học sinh
Video có thể bạn quan tâm
Cốc nguyệt san, nên dùng hay không?
Scroll to top