Chơn Ân Chơn Ân

Lưỡi chạm mũi, có lúm đồng tiền... là bạn đã thuộc "hàng hiếm" trên TG

Cho dù chúng ta đều giống nhau ở hầu hết cấu tạo cơ thể nhưng chỉ có những chi ...

Hồng Ánh Hồng Ánh

Những cách nhìn người luôn đúng của người xưa

Giá trị của một người không nằm ở những thứ mà họ có, hay thậm chí những điều ...

1