Đàm Loan Đàm Loan

Lãng mạn thật sự là khi ta biết quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất

Lãng mạn thật sự là khi chúng ta không có sự hoài nghi về nhau, cùng nhau đối ...

1