sweetheart sweetheart

Thay đổi cả thế giới của bạn chỉ bằng việc thay đổi ngôn từ?

Thông điệp mà video cực kỳ cảm động trên muốn gửi đến người xem là Change your ...

1