Hạnh Nguyên Hạnh Nguyên

Báo động đỏ về sức khỏe vùng kín của chị em phụ nữ thông qua màu sắc kinh nguyệt

Mặc dù kinh nguyệt bình thường của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên xem qua ...

Uyên Phương Uyên Phương

Xem qua màu sắc kinh nguyệt báo động tình trạng sức khỏe, chị em nên lưu tâm

Mặc dù kinh nguyệt bình thường của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên xem qua ...

Hạnh Nguyên Hạnh Nguyên

Những biểu hiện bất thường về kinh nguyệt mà chị em phụ nữ không được lơ là

“Đèn đỏ” phản ánh tình trạng sức khỏe sinh sản, vì thế mà chú ý nhận diện các ...

Kỳ Duyên Kỳ Duyên

Màu sắc kinh nguyệt nói gì về sức khỏe của bạn?

Thông thường, kinh nguyệt có màu đỏ sẫm. Khi gặp bất kì trường hợp có sự thay ...

1
Scroll to top