Hạnh Nguyên Hạnh Nguyên

Cụ bà đoán đề Văn sẽ ra "Đất nước" và kết quả "không trượt phát nào"

Đoán đề, trúng tủ - trật tủ là chuyện thường gặp của các thí sinh. Tuy nhiên, ...

1