Oanh Thái Oanh Thái

Nếu có người thứ ba xen vào thì hãy buông tay, việc gì phải tranh giành thứ không thuộc về mình

Khi người thứ ba xuất hiện, xin em đừng cố níu giữ thứ tình cảm đã vỡ nát ấy vì ...

Lạc An Lạc An

Nếu không có người thứ ba thì có lẽ anh sẽ yêu tôi đậm sâu hơn chứ?

Thế nhưng, “giá như” mãi mãi chỉ là một cụm từ thuộc thì quá khứ, mà chuyện của ...

1