Lucy Ruan Lucy Ruan

Trời mưa mới biết ai sẽ vì bạn mà mang dù đến, xảy ra chuyện mới biết ai thật lòng thật dạ với bạn

Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, thời gian qua đi sẽ không thể nào quay lại. Ngày dài ...

Lucy Ruan Lucy Ruan

Tri kỉ là người duy nhất cho bạn những cảm giác này

Làm thế nào để nhận ra đâu là tri kỉ của ta? Dưới đây là một số dấu hiệu để bạn ...

1