Lương cứng 10 triệu đồng, ước mơ xa xỉ của giới trẻ: Làm không đủ ăn

Lương cứng 10 triệu đồng, ước mơ xa xỉ của giới trẻ: Làm không đủ ăn

Với nền kinh tế hiện tại, ước mơ của người lao động hẳn là mức lương cứng 10 triệu. Một con số không quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ đối với những sinh viên vừa ra trường hay mới ra trường một thời gian.
Ngọc Châu