Red Velvet Red Velvet

Quên kiểu trang điểm bình thường đi, lễ hội là phải lấp lánh mới chất

Với sự giúp đỡ của tông màu ánh kim và nhũ lấp lánh, khuôn mặt bạn sẽ bừng sáng ...

1