Diệp Vũ Diệp Vũ

Doanh nhân Nhật đã làm việc khó tin khi biết khách hàng bị "hớ nặng"

Nhờ sự thành tín và trung thực, không "tham bát bỏ mâm" mà những người làm kinh ...

1