Hạnh Nguyên Hạnh Nguyên

Mở cửa sổ lúc ngủ cho mát, chàng trai sau một đêm bỗng liệt mặt, méo miệng

Méo miệt, một nửa gương mặt bị tê cứng, tiếng nói không tròn vành, rõ chữ là ...

1