Nguyễn Ngọc Kim Thắm Nguyễn Ngọc Kim Thắm

TikToker Viên Vibi bị nói ăn mặc ô dề khi vào đền, chính chủ lên tiếng

Mới đây, câu chuyện nữ TikToker Viên Vibi bị cộng đồng mạng nhắc nhở vướng lỗi ...

1