Thanh Xuân Thanh Xuân

Dân công sở: Chán việc, lương thấp nhưng mãi bám trụ vì ngại thay đổi

Trải qua khoảng thời gian hào hứng ngắn ngủi ban đầu, khi đã quen việc và hàng ...

Thao D Thao D

Khi sự chán việc của dân văn phòng rảnh rỗi đã nâng lên tầm đỉnh cao

Có lẽ ở dưới hạ giới không còn việc gì cho họ làm nữa rồi, họ nên quay về hành ...

1