WordPress Frontend Developer (Html / Css)
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: YAN office - 125/20 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/08/2015

Mô tả công việc
Kỹ năng yêu cầu

Quản trị wordpress, chỉnh sửa plugin, theme cho wordpress

Xây dựng và phát triển các themes/plugins trên nền tảng WordPress, PHP, HTML5 / CSS3 và JavaScript

Phát triển template WordPress ( HTML/CSS):

 + Cắt File Photoshop

 + Xếp HTML

 + CSS từ file PSD

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Có ít nhất từ 01 năm kinh nghiệm làm với Wordpress, PHP, Mysql, Json

Sử dụng thành thạo HTML, CSS, Bootstrap

Có kinh nghiệm làm việc với các CMS khác là một lợi thế


Các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về:
Người liên hệ:
Ms. Thanh Tâm - Ms. Tuyết Mai
Điện thoại: 08. 6264 4666
Email: recruitment@yan.vn
Lưu ý: Nhận hồ sơ bằng Tiếng Anh.
Scroll to top