PHP developer
Số lượng: 1
Địa điểm làm việc: YAN office - 125/20 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/08/2015

Mô tả công việc
Kỹ năng yêu cầu

- Quản trị wordpress, chỉnh sửa plugin, theme cho wordpress

- Xây dựng và phát triển các themes/plugins trên nền tảng WordPress, PHP, HTML5 / CSS3 và JavaScript

- Phát triển template WordPress ( HTML/CSS):

  • Cắt File Photoshop
  • Xếp HTML
  • CSS từ file PSD

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm với Wordpress, PHP, Mysql,Json

- Sử dụng thành thạo HTML, CSS, Bootstrap

- Có kinh nghiệm làm việc với các CMS khác là một lợi thế


Các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về:
Người liên hệ:
Ms. Thanh Tâm - Ms. Tuyết Mai
Điện thoại: 08. 6264 4666
Email: [email protected]
Lưu ý: Nhận hồ sơ bằng Tiếng Anh.
Scroll to top