• Đàm Bảo Ngọc
    Một người phụ nữ thông minh thường sẽ có cách cư xử rất văn minh, kiệm lời dư thừa trên mạng xã hội. Đặc biệt họ sẽ hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, thông điệp truyền tải và hình ảnh mà họ muốn xuất hiện.
Scroll to top