03/04/2015 11:12

Nhật ký phụ nữ hiện đại - Kỳ 4: Hãy ảo tưởng

Clip vui Clip vui

Phụ nữ ảo tưởng? Có tốt không? Thật sự là đôi khi phụ nữ đôi lúc cần một tí ảo tưởng để phấn đấu bản thân, nhưng chỉ là trong giới hạn thôi nhé.

Phụ nữ ảo tưởng? Có tốt không? Thật sự là đôi khi phụ nữ đôi lúc cần một tí ảo tưởng để phấn đấu bản thân, nhưng chỉ là trong giới hạn thôi nhé. 

Video có thể bạn quan tâm
Những “siêu năng lực” mà chỉ phụ nữ mới có được
Scroll to top