02/03/2015 16:20

Có những thứ không mua được bằng tiền

Clip vui

Có những hạnh phúc khi ta cho đi những thứ ta có, và điều ta nhận lại là những thứ không thể mua được bằng tiền.

Có những hạnh phúc khi ta cho đi những thứ ta có, và điều ta nhận lại là những thứ không thể mua được bằng tiền. 

Từ khóa:  hạnh phúc, niềm vui, đẹp
Video có thể bạn quan tâm
BẠN CHỈ THỰC SỰ HẠNH PHÚC KHI KHÔNG XEM NGƯỜI ẤY LÀ TẤT CẢ THẾ GIỚI CỦA MÌNH
Scroll to top