01/05/2015 14:54
Ý nghĩa thú vị của 9 từ tiếng anh được hiểu bằng những ngôn ngữ khác

Ý nghĩa thú vị của 9 từ tiếng anh được hiểu bằng những ngôn ngữ khác

Clip vui

Ngôn ngữ rất đa dạng, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chung khi chúng ta giao lưu với các bạn bè quốc tế. Nhưng có những trường hợp, từ tiếng anh khi nghe trong một quốc gia lại cho ta một kết quả, một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cùng xem để biết những điều thú vị đó là gì bạn nhé.

Ngôn ngữ rất đa dạng, tiếng Anh được xem là ngôn ngữ chung khi chúng ta giao lưu với các bạn bè quốc tế. Nhưng có những trường hợp, từ tiếng anh khi nghe trong một quốc gia lại cho ta một kết quả, một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cùng xem để biết những điều thú vị đó là gì bạn nhé. 

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng