08/08/2014 18:20

Vlog 4 - Thông tin cần biết về Đại dịch Ebola và những suy nghĩ về cái chết.

Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo

Mình sẽ chia sẻ những thông tin cần biết về đại dịch Ebola và một số suy nghĩ về cái chết.

Mình sẽ chia sẻ những thông tin cần biết về đại dịch Ebola và một số suy nghĩ về cái chết.

Video có thể bạn quan tâm
Đốn tim với khoảnh khắc em bé chào đời trong bọc ối, chớp mắt mỉm cười
Scroll to top