05/14/2014 22:56

Yêu một mình...

Xu Xu Xu Xu

Người ta bảo vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu. Cớ vì sao tình tôi vẫn đậm sâu mà giữa tôi và người nào có chữ "duyên"

Không phải là không muốn quên.Chỉ là không có cách nào quên được!

Không phải là muốn nhớ.Chỉ là không có cách nào ngừng nhớ!

Không phải chỉ có thể yêu mỗi người.Chỉ là không có cách nào yêu một ai khác!

....Chỉ là với người,tôi mãi mãi cũng không có biện pháp nào cả...

Yêu một mình...

 

Có những người rất tốt nhưng tôi lại không thể yêu.Có những người không được gọi là tốt nhưng tôi lại không có cách nào để không yêu.Trong suốt cuộc đời này,gặp biết bao người,cớ sao không yêu một ai khác mà lại là người?Trong hàng vạn người bước qua đời,vì sao không có quyền chọn người ở lại?Có những người bước qua chút dấu vết cũng không để lại,Cớ vì sao người cũng đã bước qua mà không mang hết những ký ức cùng đi?Vì sao tôi cứ mãi vì người mà nặng lòng đến vậy?

 

Yêu một mình...

Người ta bảo vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu.

Cớ vì sao tình tôi vẫn đậm sâu mà giữa tôi và người nào có chữ "duyên"

Cớ vì sao chỉ mỗi mình tôi ngược thời gian tìm về ngày xưa?

Cớ vì sao tôi chẳng thể thấy người?Người đã đi hay chưa từng đến?Chỉ vì ảo tưởng của tôi nên người mới hiện hữu?

Cớ vì sao tình này chẳng thể lây lan,chỉ có nổi đau cứ mãi lan tràn?

Cớ vì sao trong mắt người tôi chỉ mãi đáng thương như thế?Tôi đáng thương hay tình yêu của tôi đáng thương??/

...Sao rồi cũng đành,dẫu gì cũng là cái tình chân thật.Người không xót thôi thì tôi tự mình xót thương...

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:  author
Video có thể bạn quan tâm
Bé 2 tuổi bị cuốn vào băng chuyền hành lý ở sân bay
Scroll to top