05/09/2014 19:52

Em Tỏ Tình Thế Này Anh Có Bị Kích Thích Không

Vê Nguyễn Vê Nguyễn

Ê bạn nam! Có bạn nữ cùng bàn thích bạn nam lắm đây.

 Ê bạn nam! Có bạn nữ cùng bàn thích bạn nam lắm đây.

Em Tỏ Tình Thế Này Anh Có Bị Kích Thích Không
 
 
"Gửi bạn nam!
 
Bạn nữ biết việt tỏ tình này có hơi đường đột chút xíu. Vì nếu bạn nam không chấp nhận thì bạn nữ sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng thôi "Tiến thoái lưỡng nan" rồi vì bạn nữ biết nhỏ bạn nữ cùng bàn với bạn nam thích bạn nam nhiều lắm í :'(
 
Bạn nữ chắc là sẽ không ma nào yêu bạn nam nhiều như bạn nữ đâu. Thật đấy tin bạn nữ đi. Thế bạn nam có thích bạn nữ không? Làm bạn trai của bạn nữ đi mỗi ngày bạn nữ vỗ béo bằng mì bò cho ăn. Thế bạn nam có thích bạn nữ không? Bạn nữ sẽ bảo vệ bạn nam không cho ai ăn hiếp bạn nam. Oách chưa. Thế bạn nam có thích bạn nữ không?
 
Em Tỏ Tình Thế Này Anh Có Bị Kích Thích Không
 
Bạn nữ không có đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ cần bạn nam thương bạn nữ, lo cho bạn nữ, ngoan ngoản bên bạn nữ, vác bạn nữ đi học cùng mỗi ngày, cho bạn nữa tựa vào vai mỗi khi buồn ngủ rụng rời, rồi nắm tay bạn nữ đi cùng trời cuối đất là đủ!
 
1...2...3...5 bạn nữ có đánh rơi nhịp bốn nhớ nhật hộ nhé!
 
Nếu bạn nam không thích bạn nữ củng được không sao hết. Hơi buồn tí thôi. Nếu vậy thì bạn nữ nhường bạn nam cho bạn nữ cùng bàn đấy. Nhỏ đó có vẻ thích bạn nam nhiều đấy nhé. Sướng thế :'(
 
À quên mất bạn nữ không có thói quen khóc nhè nhỏng nhẻo để bạn nam chăm đâu nhé. Bạn nữ là phụ nữ cá tính 2014 đấy.
 
Ký tên
 
Bạn nữ cùng bàn with love! "
 
 
Từ khóa:  author
Video có thể bạn quan tâm
Cốc nguyệt san, nên dùng hay không?
Scroll to top