04/27/2014 23:13

Tội Mỵ Châu...!

Vì Em Là Nắng Vì Em Là Nắng

Ngàn năm buộc tội một Mỵ Châu Nước mất nhà tan bởi tình đầu Tự hỏi cao xanh, yêu là tội? Nguyên cớ do ai, tại vì đâu.

Tội Mỵ Châu...!

Ngàn năm buộc tội một Mỵ Châu

Trái tim lầm chỗ để trên đầu

Ân tình một dạ trôi biển lớn

Trung hiếu hai đường chôn giếng sâu.

 

Ngàn năm buộc tội một Mỵ Châu

Nước mất nhà tan bởi tình đầu

Tự hỏi cao xanh, yêu là tội?

Nguyên cớ do ai, tại vì đâu.

 

Ngàn năm buộc tội một My Châu

Má phấn môi son vẹn một màu

Ngọc đẹp lung linh như minh chứng

Ai người thông hiểu hỏi một câu.

 

Ngàn năm buộc tội một Mỵ Châu

Trọn chữ thủy chung phải ôm sầu

Nếu chẳng tranh hùng tham xứng bá

Sẽ chẳng  binh đao, chẳng bể dâu.

 

Ngàn năm buộc tội một Mỵ Châu

Sao chẳng trách người dạ hiểm sâu

Sao chẳng cảm thông lòng son sắt

Mất nước, đâu riêng bởi Mỵ Châu.
 

...............................................

Vì Em Là Nắng - Mlog.yan.vn

 

Từ khóa:  Văn học, thơ ca, mỵ châu
Video có thể bạn quan tâm
Cẩm nang chăm sóc răng miệng 2019
Scroll to top