04/20/2014 03:20

Radio tản mạn: Sài Gòn, ký ức ngày hôm qua

Joe VaTa

Bây giờ đã có người đến bên cạnh làm cho cô ấy hạnh phúc, có vẻ tôi đã hoàn thành con đường ngày nào và lúc này tôi nên rẽ đi một hướng khác để cô ấy đi cùng hạnh phúc khác xứng đáng hơn tôi.

Mlog.yan.vn - Bây giờ đã có người đến bên cạnh làm cho cô ấy hạnh phúc, có vẻ tôi đã hoàn thành con đường ngày nào và lúc này tôi nên rẽ đi một hướng khác để cô ấy đi cùng hạnh phúc khác xứng đáng hơn tôi.

 -- OS AQUARIUS SO --

 

 

 

......................................

Joe VaTa - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  radio, tản văn, sài gòn
Video có thể bạn quan tâm
15 công dụng của Bio-Oil mà bạn chưa biết
Scroll to top