04/25/2014 19:34

Không phải trên sân khấu mới là diễn viên...

Bin Thành Bin Thành

Tôi đặt câu hỏi cho mình, có phải đứng trên sân khấu là diễn viên hay sao? Câu hỏi này luôn đi theo tôi từ năm cấp 2 tới giờ và ngay tại thời điểm tôi xảy ra xung đột với bạn tôi thì tôi mới biết ngoài trừ sân khấu có những diễn viên mà ngay tại ngoài đời bạn cũng đã là một diễn viên. Bạn có thể có những vai diễn buồn vui lẫn lộn, hay là vai diễn hai mặt hoặc là vai diễn lừa con mắt người nhìn,...nhiều và rất nhiều vai diễn mà không cần đứng trên một sân khấu. Con người chúng ta một ngày là từ hai vai diễn trở lên mà mình tự biên và tự diễn, như là bạn diễn xuất buồn để đựoc vệc gì đó hay là bạn diễn tốt trước mặt mọi người mà sau lưng thì bạn là vai diễn khác,...??? Ngay cả ở chính bản thân tôi cũng là một người diễn viên luôn bên cho mình những vai diễn khác nhau mà cũng có khi tôi phải diễn do tình huống tới. Quả là mình không phải là một người diễn viên, nhưng mình không biết rằng mình đang là một người diễn viên.

Từ khóa:  author
Video có thể bạn quan tâm
Diệt tận gốc bệnh phụ khoa
Scroll to top