04/02/2014 20:33

Câu chuyện 12 chòm sao... hẹn hò, kết hôn, làm bạn ???

Họa Sỹ Tuyết Alex Họa Sỹ Tuyết Alex

 [Bạch Dương] 

 

Hợp để làm bạn: Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết

Hợp để hẹn hò: Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Bình

Hợp để kết hôn: Thiên Bình

_[Kim Ngưu] 

Hợp để làm bạn: Sư Tử, Xử Nữ, Thần Nông, Ma Kết, Bảo Bình

Hợp để hẹn hò: Xử Nữ, Ma Kết, Thần Nông

Hợp để kết hôn: Thần Nông

_[Song Tử] 

Hợp để làm bạn: Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư

Hợp để hẹn hò: Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân Mã

Hợp để kết hôn: Nhân Mã

_[Cự Giải] 

Hợp để làm bạn: Thiên Bình, Thần Nông, Ma Kết, Song Ngư, Bạch Dương

Hợp để hẹn hò: Thần Nông, Song Ngư, Ma Kết

Hợp để kết hôn: Ma Kết

_[Sư Tử] 

Hợp để làm bạn: Thần Nông, Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương, Kim Ngưu

Hợp để hẹn hò: Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương

Hợp để kết hôn: Bảo Bình

Câu chuyện 12 chòm sao... hẹn hò, kết hôn, làm bạn ???

 

_[Xử Nữ] 

Hợp để làm bạn: Song Tử, Ma Kết, Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã

Hợp để hẹn hò: Ma Kết, Song Ngư, Kim Ngưu

Hợp để kết hôn: Song Ngư

_[Thiên Bình] >:3

Hợp để làm bạn: Ma Kết, Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải

Hợp để hẹn hò: Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử

Hợp để kết hôn: Bạch Dương

_[Thiên Yết]

 Hợp để làm bạn: Bảo Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử

Hợp để hẹn hò: Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải

Hợp để kết hôn: Kim Ngưu

[Nhân Mã]

Hợp để làm bạn: Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ, Sư Tử

Hợp để hẹn hò: Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử

Hợp để kết hôn: Song Tử

[Ma Kết]

Hợp để làm bạn: Kim Ngưu, Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Xử Nữ

Hợp để hẹn hò: Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ

Hợp để kết hôn: Cự Giải

[Bảo Bình]   

Hợp để làm bạn: Song Tử, Kim Ngưu, Sư Tử, Thần Nông, Thiên Bình

Hợp để hẹn hò: Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình

Hợp để kết hôn: Sư Tử

[Song Ngư]

Hợp để làm bạn: Cự Giải, Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Thần Nông

Hợp để hẹn hò: Cự Giải, Xử Nữ, Thần Nông

Hợp để kết hôn: Xử Nữ 

Từ khóa:  author
Video có thể bạn quan tâm
Thần thái đến từ đôi mắt trong veo | Chống lão hoá mắt
Scroll to top