03/08/2014 21:43
Cover dance: Come Back Home - 2NE1

Cover dance: Come Back Home - 2NE1

Quang Đăng

Bài biên đạo đầu tiên cho một ca khúc Kpop. Đăng đã cảm thấy có cảm hứng khi lắng nghe ca khúc này lần đầu tiên

Mlog.yan.vn - Bài biên đạo đầu tiên cho một ca khúc Kpop. Đăng đã cảm thấy có cảm hứng khi lắng nghe ca khúc này lần đầu tiên.
Thank you 2NE1, we are your fans now! :)

Từ khóa:  cover, dance, quang đăng
Video có thể bạn quan tâm
Hết nhạc trẻ, đến vọng cổ cũng có phiên bản "tròn - vuông - tam giác"
Scroll to top