12/30/2013 00:04

Vlog: Lạnh thì làm gì?

Đu Đồ Đút Đu Đồ Đút

Lâu lắm mới làm video mới nên lần này chọn nội dung ngắn gọn giải trí một chút; lần sau bọn mình sẽ làm video dài hơn. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Bọn mình sẽ sắp xếp để ra video đều đặn trở lại.

Lâu lắm mới làm video mới nên lần này chọn nội dung ngắn gọn giải trí một chút; lần sau bọn mình sẽ làm video dài hơn.
Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Bọn mình sẽ sắp xếp để ra video đều đặn trở lại.

Từ khóa:  Vlog, giải trí
Video có thể bạn quan tâm
Thần thái đến từ đôi mắt trong veo | Chống lão hoá mắt
Scroll to top