11/13/2013 11:46
Cover ''Chuyện thằng say'' by Duy Khiêm Ngố!

Cover ''Chuyện thằng say'' by Duy Khiêm Ngố!

Duy Khiêm Ngố

Nghe ca khúc ''Chuyện Thằng Say'' theo phong cách của Duy Khiêm Ngố!

Nghe ca khúc ''Chuyện Thằng Say'' theo phong cách của Duy Khiêm Ngố!

Video có thể bạn quan tâm
CÔ GÁI MŨM MĨM HÁT "CHEAP THRILLS" CỰC HAY KHIẾN NGƯỜI NGHE NỔI DA GÀ
Scroll to top