11/20/2013 21:32

Clip vui: thầy cô thời @

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Góp vào không khí lễ 20/11 năm nay bằng một clip vui về thầy cô...nhưng đặc biệt là thầy cô thời @

THẦY CÔ THỜI @
1. Nghiêm túc đúng lúc - vui chơi đúng nơi
2. Dạy hay bá cháy
3. Không cấm học trò yêu - chỉ cấm học trò liều
4. Làm bạn - khi học sinh hoạn nạn
5. Online từng phút - phây-búc từng giây
6. Nói chuyện hồn nhiên - ngôn từ xì tin

Thân tặng các học trò iu dấu và thầy cô yêu kính đoạn clip vui "Thầy Cô thời @"
Video có thể bạn quan tâm
Phỏng vấn S.T Sơn Thạch về cuộc đua kì thú
Scroll to top