Xem xong bộ tranh này bạn sẽ hiểu vì sao mùa hè lại được mong chờ đến vậy

Xem xong bộ tranh này bạn sẽ hiểu vì sao mùa hè lại được mong chờ đến vậy

Hãy tận hưởng đi khi mùa hè gõ cửa và đừng quan trọng khi nào nó sẽ kết thúc. Bởi mùa hè không phải là thời gian trong năm, mà đó là cánh cửa cho một cuộc sống khác ý nghĩa hơn mở ra trong đời bạn...
Lucy Ruan
Scroll to top
X Đóng